Loading...
ค่าใช้จ่าย 2017-12-03T18:48:18+00:00

หลักสูตรพื้นฐาน iOS Swift 12 ชั่วโมง

ราคาต่อคน สำหรับหลักสูตรพื้นฐาน iOS 12 ชม

แบ่งเป็น 2 – 6 วัน ตามความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละคน

ถ้าเป็น 2 วัน จะเรียนเต็มวัน วันละ 6 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพอยู่แล้ว และต้องการต่อยอด หรือนำไปใช้สมัครงาน

ถ้าเป็น 4 วัน จะเรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาบ้างอยู่แล้ว ไม่เร่งรีบที่จะเรียน และต้องการทำแบบฝึกหัดให้คุ้นชิน

ถ้าเป็น 6 วัน จะเรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน หรือนักศึกษาที่ต้องการทำโปรเจ็คจบ หรือบริษัทที่ต้องการที่ปรึกษาเฉพาะทาง

ค่าใช้จ่าย 8,000 บาท

หลักสูตรมืออาชีพ Advanced iOS Swift 12 ชั่วโมง

ราคาต่อคน Advanced iOS 12 ชม

แบ่งเป็น 2 – 6 วัน ตามความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละคน

เนื้อหาสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้เรียนได้ว่าอยากจะเรียนเรื่องใดเป็นพิเศษ

ค่าใช้จ่าย 8,000 บาท

หลักสูตรพื้นฐาน Android Kotlin/Java 12 ชั่วโมง

ราคาต่อคน สำหรับหลักสูตรพื้นฐาน Android 12 ชม

แบ่งเป็น 2 – 6 วัน ตามความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละคน

ถ้าเป็น 2 วัน จะเรียนเต็มวัน วันละ 6 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพอยู่แล้ว และต้องการต่อยอด หรือนำไปใช้สมัครงาน

ถ้าเป็น 4 วัน จะเรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาบ้างอยู่แล้ว ไม่เร่งรีบที่จะเรียน และต้องการทำแบบฝึกหัดให้คุ้นชิน

ถ้าเป็น 6 วัน จะเรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน หรือนักศึกษาที่ต้องการทำโปรเจ็คจบ หรือบริษัทที่ต้องการที่ปรึกษาเฉพาะทาง

ค่าใช้จ่าย 8,000 บาท

หลักสูตรมืออาชีพ Advanced Android Kotlin/Java 12 ชั่วโมง

ราคาต่อคน สำหรับหลักสูตร Advanced Android 12 ชม

แบ่งเป็น 2 – 6 วัน ตามความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละคน

เนื้อหาสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้เรียนได้ว่าอยากจะเรียนเรื่องใดเป็นพิเศษ

ค่าใช้จ่าย 8,000 บาท

การจัดอบรมสำหรับองค์กร,บริษัท,สถานศึกษา

ราคาต่อวัน สำหรับกลุ่มไม่เกิน 20 คน จัดอบรมสำหรับบุคลากรในองค์กร หรือ บริษัท จะคิดเหมาเป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าสถานที่จัดอบรม, ค่าที่พักวิทยากร และค่าเดินทาง 15,000 บาทต่อวัน

สำหรับสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย ที่สนใจจัดอบรมเขียนโปรแกรมบนมือถือให้กับนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร สามารถติดต่อเพื่อรับส่วนลดพิเศษได้ตามเบอร์โทรติดต่อที่ให้ไว้

หรือองค์กรใดๆที่ต้องการจัดอบรมโดยไม่เน้นหวังผลกำไร เช่น บรรยายความรู้สั้นๆ สามารถเชิญไปบรรยายได้ ฟรี!!! ติดต่อตามเบอร์โทรติดต่อที่ให้ไว้ครับ

สำหรับนักศึกษาที่กำลังทำโปรเจ็คจบ วิทยานิพนธ์ ต้องการผู้ช่วยสอนการทำโปรแกรม App ลง iOS Android หรือ Website ระบบจัดการ

สามารถมาเรียนกับเราได้ จะสอนเหมือนการสอนพิเศษ เราจะไม่รับเหมาทำโปรเจ็ค แต่จะทำไปด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบ ให้รู้ขบวนการทั้งหมดในการทำงาน แบบพี่สอนน้อง จะสอนครั้งละประมาณ 2 ชั่วโมง อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ราคาต่อกลุ่มไม่เกิน 3 คน 12 ชั่วโมงละ 8000 บาท สามารถแชร์ค่าใช้จ่ายกันได้ในกลุ่ม

ระยะเวลาในการทำโปรเจ็คจะสั่นหรือยาวขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละโปรเจ็ค บางโปรเจ็คก็ทำเสร็จภายใน 1 คอร์ส บางโปรเจ็คยากก็ใช้เวลา 3-4 คอร์ส อันนี้ต้องมาคุยรายละเอียดกันก่อนทำครับ

กรุณามาติดต่อก่อนส่งงานประมาณ 2-3 เดือนนะครับ เพราะบางครั้งคิวสอนเต็มไม่สามารถรับเพิ่มได้ เพราะ นักศึกษามีหลายสถาบันที่ต้องส่งงานในช่วงเวลาเดียวกัน ถ้ามาติดต่อช้าอาจจะทำไม่เสร็จตามเวลากำหนดส่งงานครับ

ให้คำปรึกษาฟรี!

ท่านใดที่ติดปัญหาในการเขียนโปรแกรม หรือ ทำโปรเจ็ค และไม่รู้จะปรึกษาใคร search ใน google แล้วไม่เจอคำตอบ สามารถโทร หรือ LINE หรือ Facebook มาสอบถามได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ